OKAZJA - Kartka - Miłość jest cierpliwa...
Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie podnosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie wznosi się gniewem, nie pamięta złego; nie raduje się z niesprawiedliwości, ale współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

Kartka składana z kopertą.

Format: C6 (114x162)

Tekst we wnętrzu: brak

Podobne produkty